mindfulness

Sut rwy'n ymdopi gydag iselder a phryder

Reading now: 200
www.mind.org.uk

Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl yn cyrraedd yn llawer cynt bob blwyddyn! Ar ôl cael llawer o gysur a chefnogaeth dros y blynyddoedd wrth ddarllen 'Eich Straeon' ar wefan Mind, eleni rydw i wedi penderfynu ysgrifennu am fy mhrofiadau i a’r dulliau rydw i’n eu defnyddio i ymdopi.

Fy nghefndirMae iechyd meddwl wedi bod yn agos at fy nghalon ers rhai blynyddoedd. Yn anffodus, collasom fy Nhad o ganlyniad i iselder yn 2007 – dyn hoffus, oedd â’i draed yn gadarn ar y ddaear, ac a oedd yn meddwl y byd o’i deulu.

Effeithiodd y golled ar bob un ohonom mewn ffordd na fyddem byth wedi gallu ei dychmygu. Rydw i am fod yn hollol onest hefyd (fel sydd orau yn aml â materion iechyd meddwl) a dweud fy mod innau’n dioddef o iselder a gorbryder, a hynny ers rhai blynyddoedd erbyn hyn.Mae’n siŵr bod llawer ohonoch sy’n darllen hyn mewn sefyllfa debyg, neu wedi bod mewn sefyllfa debyg – yn enwedig o ganlyniad i’r cyfnod digynsail o dros 2 flynedd y mae pob un ohonom wedi’i wynebu (ac ydy, mae’r gair ‘digynsail’ yn mynd dan fy nghroen i hefyd..).

Read more on mind.org.uk
The website mental.guide is an aggregator of articles from open sources. The source is indicated at the beginning and at the end of the announcement. You can send a complaint on the article if you find it unreliable.

Related articles

DMCA