Quotes Hal Elrod life Dreams Quotes Hal Elrod

Hal Elrod Quotes About Making Today A Miracle

Reading now: 112
everydaypower.com

Hal Elrod quotes 1. “Gratitude and complaining cannot co-exist simultaneously. Choose the one that best serves you.”  – Hal Elrod 2. “The greatest gift you can give to others is to fulfill YOUR potential, so that you can show them how to fulfill theirs.”  – Hal Elrod 3. “There is a fine line between optimism and delusion.

I cross it often.” – Hal Elrod 4. “Replace your judgments with empathy, upgrade your complaining to gratitude, and trade in your fear for love.” – Hal Elrod 5. “The more value you add to someone’s life, the more valuable you become to them.”  – Hal Elrod 6. “Give up being perfect for being authentic.

Be who you are. Love who you are. Others will too.”  – Hal Elrod 7. “Make bold moves toward your dreams each day, refuse to stop, and nothing can stop you.” – Hal Elrod 8. “It’s okay to be average, as long as you surround yourself with extraordinary people that you become the average of.” – Hal Elrod 9. “Where you are is a result of who you were, but where you go depends entirely on who you choose to be.”  – Hal Elrod 10. “It’s true that everything happens for a reason, but it is always our responsibility to choose the reasons.” – Hal Elrod 11. “Love the life you have while you create the life of your dreams.

Read more on everydaypower.com
The website mental.guide is an aggregator of articles from open sources. The source is indicated at the beginning and at the end of the announcement. You can send a complaint on the article if you find it unreliable.

Related articles

mind.org.uk
93%
464
Y Gofod Llwyd
"Sylweddolais yn sydyn iawn nad ward seiciatrig oedd yr amgylchedd cywir i ferch ifanc gydag Anhwylder Bwyta."Cefais fy atgyfeirio gan fy nhîm CAMHS i’r Gwasanaethau Oedolion wrth geisio atal fy nirywiad yn y cyfamser.  Fodd bynnag, nid oedd ganddynt unrhyw bŵer i wneud penderfyniadau mawr ar fy rhan am fy mod dros 18 oed erbyn hyn, a oedd yn golygu fy mod yn parhau i fynd i’r Brifysgol a byw i ffwrdd o gartref.  Yn y cyfnod hwn, gwaethygodd fy Anhwylder Bwyta yn raddol a olygodd y bu’n rhaid i mi adael y Brifysgol.Cyrhaeddais bwynt argyfwng pan fu’n rhaid i fy ymgynghorydd CAMHS alw ward seiciatrig i oedolion a threfnu i mi gael fy nerbyn y diwrnod hwnnw.  Gyda gwaith caled fy ymgynghorydd, cefais fy nerbyn gan y Gwasanaethau Oedolion o’r diwedd a chefais fy nerbyn yn yr ysbyty.  Sylweddolais yn sydyn iawn nad ward seiciatrig oedd yr amgylchedd cywir i ferch ifanc gydag Anhwylder Bwyta.  Roedd y cleifion tair gwaith fy oedran ar y cyfan, gyda salwch meddwl a oedd yn amrywio o sgitsoffrenia, iselder a phroblemau dibyniaeth.  Nid oeddwn byth yn gwybod pryd y byddai helynt yn mynd i ddechrau, roeddwn yn teimlo’n anniogel ac wedi fy nghamddeall.  Profiad cyfyngedig oedd gan y tîm o Anhwylderau Bwyta felly nid oeddent yn sylwi ar fy ymddygiad ac roeddwn yn gallu parhau i golli pwysau.  Roeddwn yn teimlo nad oedd unrhyw un yn gwybod beth i’w wneud i fy helpu ac aeth nifer o wythnosau heibio cyn i fi gael cyswllt gyda Thîm Anhwylderau Bwyta Oedolion.  Erbyn y pwynt hwn, roeddwn mor sâl, ni allai unrhyw beth yr oedd unrhyw un yn ei ddweud wrthyf newid unrhyw beth."Roedd y cyfnod aros yn teimlo fel oes i fy rhieni, wrth iddynt fy ngweld yn gwanhau ac yn gwaethygu’n ddifrifol."Arhosais ar y ward seiciatrig am nifer o fisoedd, yn
PAM
DMCA